W jakich terminach tak ewidencjonowane maszyny i urządzenia podlegają inwentaryzacji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Edward
Odpowiedzi udzielono: 12 października 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka posiada jeden magazyn. Przyjmuje na stan tego magazynu materiały, jak również maszyny i urządzenia na potrzeby środków trwałych w budowie.

Ewidencja księgowa w magazynie:

Przyjęcie na magazyn księgowane jest na kontach:

Wn konto 311 Materiały na składzie

Ma konto 301 Rozliczenie zakupu materiałów

Rozchód z magazynu dot. zużycia materiałów księgowany jest na kontach:

Wn konto 401 Zużycie materiałów i energii

Ma konto 311 Materiały na składzie

Rozchód z magazynu dot. środków trwałych w budowie księgowany jest na kontach:

Wn konto 081 Środki trwałe w budowie

Ma konto 311 Materiały na składzie

Czy tak prowadzona ewidencja jest prawidłowa?

W jakich terminach tak ewidencjonowane maszyny i urządzenia podlegają inwentaryzacji - czy zgodnie z art. 26 ust. 3 pkt 3, czy też zgodnie z art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - dalej u.o.r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX