Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2010 r.
Autor odpowiedzi: Brzeziński Artur
Odpowiedzi udzielono: 22 czerwca 2005 r.

PYTANIE

Jesteśmy spółką budowlaną zajmującą się produkcją i montażem domów jednorodzinnych. Projekty domów wykonują nam osoby nieprowadzące działalności gospodarczej na podstawie umowy o dzieło z 50% kosztami uzyskania przychodów. W ciągu roku wykonują nam dużo projektów i co miesiąc przedstawiają do rozliczenia rachunek umowy o dzieło. Za 2004 r. otrzymali oni wynagrodzenie brutto około 25.000 zł. Z zawartych umów o dzieło wynika że:

- ponoszą oni odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady projektu,

- ponoszą odpowiedzialność za powstałe z ich winy błędy techniczne w dokumentacji projektowej przez cały okres trwania procesu inwestycyjnego,

- za powstałe szkody wynikające z błędów technicznych w dokumentacji projektowej zleceniodawca może dochodzić od wykonawcy odszkodowania

W umowie nie ma odniesienia do odpowiedzialności zlecającego wobec osób trzecich za wykonane czynności.

Czy te umowy podlegały opodatkowaniu VAT przed 1 czerwca 2005 i czy będą podlegały opodatkowaniu po 1 czerwca 2005 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?