W jakich sytuacjach szkoła powinna wypłacić wyrównanie nagrody jubileuszowej nauczycielce, która została przeniesiona z innej placówki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 27 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczycielka, której podstawowym miejscem pracy był ZSzSiG od 01.11.2004 r. w roku szkolnym 2014/15 dopełniała etat w naszej szkole (ZSO), tj. 15/30. W roku 2015/16 i 2016/17 pracowała w ZSO na umowę o pracę 15/30 etatu, a w szkole macierzystej miała obniżony wymiar do 15/30. W listopadzie 2015 r. z ZSzDiG otrzymała nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy (okresy zatrudnienia, zasiłek dla bezrobotnych, praca w gospodarstwie). Występowała w tym samym czasie do naszej jednostki o wypłatę nagrody jubileuszowej, jednak spotkała się z odmową z uwagi na fakt, iż stosunek pracy z ZSzDiG był trwający i nie można było wliczyć go do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej, a okresy zakończone wyniosły 14 lat, 5 miesięcy i 27 dni. Obecnie od 01.09.2017 r. nauczycielka jest zatrudniona w naszej jednostce w pełnym wymiarze 30/30 - została przeniesiona z ZSzDiG, czyli stosunek pracy jest kontynuowany i kolejną nagrodę otrzyma w XI 2020 za 30 lat pracy. Nauczycielka występuje z wnioskiem o wyrównanie do pełnego wymiaru nagrody z 2015 r., co uważamy za bezzasadne. Czy należy wypłacić nagrodę jubileuszową nauczycielce?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access