Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 18 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel szkoły (placówka nieferyjna) korzystał ze zwolnienia lekarskiego od 02.03.2016 r. do 30.08.2016 r. Następnie bezpośrednio po długim zwolnieniu korzystał z urlopu dla poratowania zdrowia w okresie od 31.08.2016 r. do 29.06.2017 r. Nauczyciel w roku 2016 wykorzystał 14 dni ferii zimowych i w roku 2017 wykorzystał 63 dni ferii letnich tj od 30.06.2017 r. do 31.08.2017 r. Czy po powrocie z urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielowi w ogóle przysługuje urlop uzupełniający za 2016 r.? Jeśli przysługuje mu urlop uzupełniający to w jakim wymiarze? Jeśli przysługuje mu urlop uzupełniający to czy musi wykorzystać cały zaległy urlop w jednej części czy może go wykorzystać w kilku częściach? Jeśli przysługuje mu urlop uzupełniający, to w jakim terminie dyrektor powinien go wysłać?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?