W jakich sytuacjach można zawrzeć porozumienie zawierane w trybie uzgodnienia ze związkiem zawodowym lub przedstawicielami... - OpenLEX

W jakich sytuacjach można zawrzeć porozumienie zawierane w trybie uzgodnienia ze związkiem zawodowym lub przedstawicielami pracowników?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Podgórska-Rakiel Ewa
Odpowiedzi udzielono: 1 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jakich sytuacjach można zawrzeć porozumienie, o którym mowa w art. 15zf ust. 1 pkt 3 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374)?

Czego to porozumienie może dotyczyć?

Czy np. można w nim postanowić, że odpis na ZFŚS nie będzie odprowadzany w 2020 r.?

Jakie inne kwestie można rozwiązać tym porozumieniem i jaki jest tryb jego zawarcia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX