Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 30 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczycielka, która pełniła funkcje kierownika szkolenia praktycznego przeszła na emeryturę, chce jednak pracować dalej i dyrektor zawarł z nią nową umowę. Będąc kierownikiem szkolenia praktycznego realizowała szereg zadań związanych z ta funkcją: współpraca z pracodawcami, organizacja praktyk zawodowych dla uczniów, realizowała również zadania związane z projektem finansowanym z funduszy Unii Europejskiej. Aby zadania te były realizowane zgodnie z harmonogramem, dyrektor chce, aby nauczycielka do końca zajęć dydaktycznych, czyli do 21.06.2019 r., nadal pełniła funkcje kierowniczą. Osoba, która w nowym roku szkolnym przejmie tę funkcję jest obecnie na urlopie. Została już częściowo wprowadzona w zagadnienia, które będą należały do jej obowiązków, wyraziła zgodę na objęcie ww. funkcji. Czy jest możliwe, aby w tej wyjątkowej sytuacji powierzyć sprawowanie funkcji kierowniczej osobie, która jest obecnie na emeryturze? Bardzo mi na tym zależy, bo gwarantuje to sprawną realizację wielu zadań zarówno związanych z realizacją zadań dotyczących zajęć dydaktycznych jak i zadań realizowanych w harmonogramie projektu unijnego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?