W jakich sytuacjach można powierzyć innej osobie obowiązki kierownika katedry na uczelni publicznej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 30 września 2018 r.
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 16 stycznia 2017 r.

PYTANIE

Zgodnie ze Statutem Uczelni Publicznej Dyrektorem Instytutu, Kierownikiem Katedry itp. może zostać osoba posiadająca w dniu powołanie bierne prawo wyborcze tj. 67 lat.

Czy w świetle tego zapisu oraz przepisów prawa powszechni obowiązującego, w tym rozporządzenia z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą...możliwe jest powierzchnie obowiązków kierowników jednostek osobom, które nie spełniają warunków określonych w statucie tj. wieku 67 lat?

Takie osoby wyznaczone pełniłyby jedynie obowiązki kierownika a nie byłyby kierownikami.

Jeżeli tak, to czy również tym osobom należy wypłacać dodatek funkcyjny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX