W jakich sytuacjach dyrektor przedszkola może zatrudnić nauczyciela niebędącego polskim obywatelem? - OpenLEX

W jakich sytuacjach dyrektor przedszkola może zatrudnić nauczyciela niebędącego polskim obywatelem?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 25 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak powinnam interpretować rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30.10.1992 r. w sprawie zasad i warunków zatrudniania w szkołach i placówkach publicznych nauczycieli nie będących obywatelami polskimi? Do jakich placówek ma ono zastosowanie, jeśli w rozporządzeniu są wskazane szkoły i placówki wymienione w art. 2 pkt 1-5, 9 i 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a ten art. jest uchylony? Czy rozporządzenie ma również zastosowanie w niesamorządowym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest fundacja? Jak rozumieć zapis "w szkołach mogą być zatrudniani nauczyciele nie będący obywatelami polskimi wtedy, gdy taka potrzeba wynika z organizacji nauczania w szkole, przede wszystkim jednak na stanowiskach nauczycieli języków obcych". Co oznacza w tym przypadku "organizacja nauczania w szkole"? Kiedy dyrektor przedszkola może zatrudnić nauczyciela niebędącego polskim obywatelem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX