W jakich sytuacjach dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego może realizować turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w formie konsultacji indywidualnych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 3 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z paragrafem 18 rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych dyrektor szkoły lub dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w przypadkach losowych może realizować turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w formie konsultacji indywidualnych w wymiarze co najmniej 55 godzin. Proszę odpowiedzieć jakie to przypadki losowe upoważniają dyrektora do zastosowania tego przepisu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX