Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niemiec Renata
Odpowiedzi udzielono: 4 stycznia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jakich rozdziałach klasyfikacji budżetowej należy ująć następujące rodzaje dochodów z tytułu:

- naliczonej kary umownej z powodu niewykonania w terminie prac zawiązanych z budową oświetlenia, wystawiona nota obciążeniowa rozdział 90015 czy 90095,

- otrzymane odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu zalania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej rozdział 75412 czy 75495,

- naliczonej kary z tytułu niewywiązania się z umowy dotyczącej utrzymania czystości i porządku na terenie gminy rozdział 90003 czy 90095,

- odszkodowanie od ubezpieczyciela za zalanie budynku gminy rozdział 75023 czy 75095?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?