Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Michalak Marcin
Odpowiedzi udzielono: 15 kwietnia 2009 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jakich przypadkach, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy o rachunkowości, różnice kursowe dotyczące aktywów i pasywów powstałe na dzień wyceny można zaliczyć do:

- kosztu wytworzenia produktów,

- ceny nabycia towarów,

- ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych (oddanych do użytkowania),

- środków trwałych w budowie,

- wartości niematerialnych i prawnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?