W jakich przypadkach wystąpi u właściciela przychód z tytułu przedawnienia zobowiązania cywilnoprawnego niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 11 stycznia 2018 r.

PYTANIE

Spółka z o.o. zawarła w 2009 r. z jednym z właścicieli (w umowie nie jest wskazany jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, tylko stroną jest osoba fizyczna, imię, nazwisko, pesel wyłącznie) spółki umowę przedwstępną i wpłaciła zaliczki na zakup nieruchomości gruntowej wraz z czterema budynkami, która dotychczas była wynajmowana spółce za wynagrodzeniem. Wynagrodzenie to wykazywał właściciel jako przychód z działalności gospodarczej (PIT-36L). Gruntów w jego ewidencji środków trwałych nie ma wpisanych ale jest jeden budynek (wybrakowana ewidencja, którą należy pouzupełniać, błędy przeszłości, pokasowane pozycje i brak możliwości odzyskania starej ewidencji). Do umowy przyrzeczonej nie doszło. Miała być spełniona do 30.06.2013 r. Zwrot zaliczek nie nastąpił do tej pory. W bilansie spółki zaliczki wykazane są jako zaliczki na środki trwałe a wynajem trwa nadal i jest przychodem z działalności gospodarczej PIT-36L właściciela. Obecnie spółka dokonała analizy prawnej należności z tytułu wpłaconych zaliczek i uznała że są przeterminowane. Data przeterminowania nastąpiła dnia 1.07.2016 r. Ale księgowanie w koszty (niepodatkowe) spółki nastąpi 31.12.2017 r.

Czy w związku z przeterminowaniem wystąpi u właściciela przychód, z jaką datą i z jakiego źródła?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access