W jakich przypadkach pracownikowi przywróconemu do pracy wyrokiem sądu należy wypłacić wynagrodzenie za cały czas pozostawiania bez pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Grzegorczyk Maja
Odpowiedzi udzielono: 19 lutego 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracownikowi przywróconemu do pracy wskutek wyroku sądu pracy o bezpodstawnym rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia będzie się należało wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, jeżeli w czasie trwania postępowania sądowego uzyskał prawo do świadczenia emerytalnego? W chwili rozwiązywania umowy o pracę pracownik osiągnął już wiek emerytalny, ale nadal podlegał ochronie przedemerytalnej z art. 39 kp. z uwagi na przepisy przejściowe związane z obniżeniem wieku emerytalnego. Umowa była rozwiązana w trybie art. 52 kp.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX