W jakich przypadkach pracownik musi zwrócić pracodawcy koszty dokształcania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Grzegorczyk Maja
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Z pracownikiem została zawarta umowa szkoleniowa na podstawie art. 1034 Kodeksu pracy, zgodnie z którą pracodawca finansuje studia trwające 12 miesięcy (płaci z góry określoną kwotę). Umowa określa, że pracownik jest zobowiązany do pozostawania w lojalności przez okres 12 miesięcy po zakończeniu studiów. Umowa powiela kodeksowe postanowienia dot. zwrotu dofinansowania w przypadku wypowiedzenia przez pracownika umowy.

Czy w przypadku, gdy pracownik wypowie umowę o pracę przed zakończeniem studiów i rozwiąże się ona np. po 6 miesiącach trwania studiów (ale pracownik studiów nie przerywa), uprawnione jest żądanie zwrotu przez pracownika na rzecz pracodawcy pełnej kwoty dofinansowania?

Czy też pracodawca powinien dokonać proporcjonalnego rozliczenia uznając, że pełen okres lojalności to 12 miesięcy studiów i 12 miesięcy po zakończeniu studiów, czyli łącznie 24 miesiące i jeżeli z tego pracownik przepracował już 6 miesięcy to może żądać zwrotu 3/4 kwoty dofinasowania (za brak lojalności w okresie kolejnych 18 miesięcy)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX