W jakich przypadkach należy stosować stawkę amortyzacji dla budynków mieszkalnych? - OpenLEX

W jakich przypadkach należy stosować stawkę amortyzacji dla budynków mieszkalnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 23 kwietnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka nabyła budynki mieszkalne od osób fizycznych oraz grunty na których są one posadowione. Budynki te będą najprawdopodobniej wyburzane a następnie teren, na którym są posadowione będzie dzierżawiony lub sprzedany potencjalnemu kupcowi pod tereny rekreacyjne naokoło jego hotelu. Możliwa jest również sprzedaż terenu bez uprzedniego wyburzania budynków. Sprzedaż może nastąpić nawet za kilka lat.

Niektóre z budynków na kilka miesięcy od podpisania aktu sprzedaży są jeszcze zamieszkiwane przez poprzednich właścicieli.

Czy spółka powinna przyjmować ww. budynki do ewidencji środków trwałych i dokonywać od nich amortyzacji?

Czy rozpoczęcie amortyzacji winno nastąpić od miesiąca następującego po miesiącu podpisania aktu notarialnego czy od miesiąca następującego po wyprowadzenia się poprzedniego właściciela?

Czy zastosować stawkę amortyzacji dla budynków mieszkalnych czy dla budynków niemieszkalnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?