W jakich okolicznościach można zastosować tryb zamówienia z wolnej ręki do zamówienia, jeżeli dotyczące go postępowanie zostało wcześniej unieważnione w związku z brakiem ofert?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nowakowski Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 5 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający przeprowadził 2 postępowania w trybie podstawowym na roboty budowlane. Pierwsze postępowanie unieważniono z powodu braku ofert. W pierwszym postępowaniu termin wykonania zamówienia był: 3 miesiące od podpisania umowy. W drugim postępowaniu złożono 1 ofertę, ale postępowanie unieważniono z powodu kwoty przewyższającej kwotę zamawiającego. Termin wykonania w drugim postępowaniu był: 4 miesiące.

Czy zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki z art. 305 ust. 2 p.z.p. i z jakim terminem, skoro pierwotne warunki nie mogą być w sposób istotny zmienione?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX