W jakich latach organ architektoniczno-budowlany posiadał kompetencję do wydawania decyzji pozwolenia na użytkowanie? - OpenLEX

W jakich latach organ architektoniczno-budowlany posiadał kompetencję do wydawania decyzji pozwolenia na użytkowanie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mackiewicz Marta
Odpowiedzi udzielono: 25 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jakich latach (w jakim okresie czasu i w oparciu o jakie przepisy) po wejściu w życie ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) – dalej pr. bud. i utworzenia nadzorów budowlanych organ architektoniczno-budowlany posiadał kompetencję do wydawania decyzji pozwolenia na użytkowanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX