W jakich latach grunt klasy RIVb był gruntem chronionym na podłożu mineralnym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Oziemska Sara
Odpowiedzi udzielono: 13 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W 2002 roku starosta wydał decyzję zezwalającą na nietrwałe wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej na klasie RIVb i podłożu mineralnym.

Co należy zrobić gdy właściciel nadal chce, aby grunt nie był wykorzystywany rolniczo?

Teraz zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych grunt klasy RIVb i podłoża mineralnego nie jest gruntem szczególnie chronionym.

Inwestor składa wniosek i jakie ma załączniki dołączyć? Czy te dokumenty, co były dostarczone do wyłączenia czasowego, wystarczą?

Starosta według obowiązujących przepisów może wydać decyzję o umorzeniu zgodnie z art. 105 ustawy z 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

W jakich latach grunt klasy RIVb był gruntem chronionym na podłożu mineralnym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX