Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 17 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. poz. 391) wskazano liczbę 48 godzin przeznaczonych na kurs dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Jak należy interpretować ten zapis: czy traktować je jako godziny zegarowe (60 minut), czy jako lekcyjne, tj. 45 minut?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?