Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 10 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 91 ust. 2 nowego PZP, zamawiający wskazuje w dokumentach zamówienia powody niedokonania podziału zamówienia na części.

Gdzie należy wg nowej ustawy zamieszczać takie uzasadnienie, w jakim dokumencie zamówienia?

Czy będzie to SWZ lub ogłoszenie o zamówieniu, czy może jakiś inny dokument?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?