Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 7 lutego 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej i zamierzamy skorzystać z prawa do odliczania podatku VAT strukturą. Wiele materiałów (np. środki czystości, materiały budowlane) kupujemy i magazynujemy, po czym zostają one wydawane dla potrzeb odpowiednich ośrodków kosztów. Część z tych wydawanych materiałów jest związana wyłącznie ze sprzedażą zwolnioną, a część ze sprzedażą opodatkowaną. Zakupione materiały wprowadzane są do programu ewidencyjnego w cenach zakupu, a następnie uśredniane przez program. Materiały służące sprzedaży opodatkowanej przyjmowane są do magazynów w cenach zakupu netto.

Co zrobić z materiałami związanymi ze sprzedażą zwolnioną? Czy należy je przyjmować w cenach brutto, a jeśli tak to czy na ten sam materiał założyć dwie kartoteki w cenach netto i w cenach brutto, czy też można przyjmować na jedną kartotekę materiały w cenach netto i brutto?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?