Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 11 czerwca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób zawiadomić strony postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art. 400 ust. 7 oraz 401 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268) – dalej pr.wod., jeżeli liczba stron postępowania jest mniejsza niż 10?

W jaki sposób zastosować art. 400 ust. 7 pr.wod.?

Czy w związku z ww. artykułem należy wysłać zawiadomienie/obwieszczenie/informację do gminy z prośbą o jej wywieszenie?

Czy informacja o wywieszeniu powinna być zwrócona do organu przez gminę wraz z podaniem dat?

Ile dni powinno takie zawiadomienie/informacja/obwieszczenie być udostępnione przez gminę?

Czy art. 400 ust. 7 pr.wod. dotyczy wyłącznie sytuacji określonej w art. 401 ust. 3 i 4 pr.wod.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację