W jaki sposób zapisać w umowie o pracę pracownika zatrudnionego niepełnoetatowego limit godzin, po których ten pracownik nabywa prawo do dodatku jak za pracę nadliczbową?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchanowska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 15 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób zapisać w umowie o pracę pracownika zatrudnionego na 3/4 etatu limit godzin, o którym mowa w art. 151 § 5 Kodeksu pracy?

Pracownik pracuje po 6 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Mamy jednomiesięczne okresy rozliczeniowe.

Jakie widełki obowiązują?

Czy zapis "dopuszczalna liczba godzin pracy, której przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku, o którym mowa w art. 1511 § 1 k.p., wynosi przeciętnie 30 godzin na tydzień w okresie rozliczeniowym" jest prawidłowy i należy go rozumieć w ten sposób, iż po przekroczeniu 30 przepracowanych godzin w tygodniu przysługuje dodatek za pracę ponad jego wymiar?

Czyli w przypadku pracownika zatrudnionego na 3/4 etatu wymiar tygodniowy czasu pracy wynosi 30 godzin na tydzień, a więc przy takim zapisie każda kolejna godzina przepracowana ponad jego normalny wymiar pracy uprawniałaby go do dodatku, o którym mowa w art. 1511 § 1 k.p.?

W jaki sposób najlepiej zapisać w umowie o pracę te regulacje, aby nie budziły wątpliwości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX