W jaki sposób zamawiający powinien udzielić część zamówienia, której wykonanie zapewni mu niezbędne środki dezynfekcyjne do czasu rozstrzygnięcia nowego postępowania w tym przedmiocie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 20 czerwca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający w 2019 r. podpisał umowę na 2 lata w wyniku rozstrzygniętego postępowania poniżej 30.000 euro na dostawę środków dezynfekcyjnych. Ze względu na pandemię zamawiający podpisał aneks z wykonawcą zwiększający wartość poszczególnych pozycji formularza cenowego. Zamawiający wszczął procedurę udzielenia zamówienia na ww. przedmiot, w trybie podstawowym.

Czy zamawiający może podpisać aneks z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu poniżej 30.000 euro, celem zabezpieczenia jednostki w niezbędne środki, do czasu rozstrzygnięcia nowego postępowania?

Jeżeli tak, to na jakiej podstawie, w przypadku gdy umowa przewiduje i wyłącznie w przypadku jej niezrealizowania pod względem ilościowym w obowiązującym terminie umowy?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access