W jaki sposób zamawiający powinien dokonać modyfikacji treści zapytania ofertowego i zmiany na niekorzyść wykonawców zasad oceny doświadczenia zawodowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 23 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający przeprowadzał postępowanie w oparciu o zasadę konkurencyjności (postępowanie opublikowano w bazie konkurencyjności). W dniu poprzedzającym złożenie ofert, zamawiający udzielił odpowiedzi na zadane przez wykonawców pytania i w wielostronicowym piśmie opublikował informacje, iż dokonuje zmian kryteriów oceny ofert (zamawiający zmodyfikował zasady przyznawania punktów za doświadczenie). Zamawiający formalnie przesunął termin składania ofert, jednak niektóre oferty zostały już w postępowaniu złożone, a część wykonawców nie zorientowała się, iż odpowiedź na pytania do zapytania ofertowego, wymaga przygotowania nowej oferty. Zamawiający, na stronie nie zmodyfikował treści zapytania ofertowego i nie załączył nowego formularza oceny ofert (co skutkowało tym, że cześć wykonawców złożyła oferty, które zawierały niepełne dane na temat ich doświadczenia zawodowego podlegającego punktacji. O zmianie SIWZ można było dowiedzieć się wyłącznie czytając odpowiedzi zamawiającego do treści zapytania ofertowego.

Czy zamawiający dokonując modyfikacji treści zapytania ofertowego i zmieniając, na niekorzyść wykonawców, zasady oceny doświadczenia zawodowego, powinien opublikować treść zmodyfikowanego zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności?

Czy wystarczające jest, iż zamawiający opublikuje załącznik pt. "odpowiedź na pytania wykonawców", które finalnie okazały się modyfikacją treści zapytania ofertowego?

Czy przedstawione działanie zamawiającego można uznać za niezgodne z zasadami równego traktowania wykonawców, jeżeli po dokonanych zmianach, zamawiający nie dokonał modyfikacji treści zapytania ofertowego i załączników do niego (wprowadzanie w błąd wykonawców)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy