W jaki sposób zamawiający, który w wyniku przeprowadzonego postępowania na oznakowanie ulic zaoszczędził 50.000 zł, może udzielić dodatkowego zamówienia w tym samym przedmiocie z wykorzystaniem zaoszczędzonych środków?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 6 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający przewidział na poziome oznakowanie ulic w danym roku kalendarzowym kwotę 200.000 zł netto, która to kwota jest równa oszacowanej z należytą starannością wartości zamówienia. Przeprowadzone postępowanie przyniosło "oszczędność" rzędu 50.000 zł netto. Nie przewidziano zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 nowego PZP, a cena wybranej oferty ma charakter ryczałtowy.

W jaki sposób zamawiający może udzielić zamówienia na zwiększony zakres oznakowania ulic w tym samym roku kalendarzowym za pozostałe 50.000 zł netto?

Czy może nie stosować ustawy z uwagi na wartość nowego zamówienia (poniżej 130.000 zł netto) i wykonawcę wybrać w procedurze tzw. zapytania ofertowego?

Czy też należy jednak wykonawcę dodatkowego zamówienia o wartości 50.000 zł netto wybierać w pełnej procedurze zgodnie z nowym PZP - gdyby przyjąć za konieczne łączenie wartości obu zamówień (podstawowego i "dodatkowego")?

Nadmienić należy, że "dodatkowy" zakres oznakowania byłby zrealizowany po wykonaniu zamówienia "podstawowego" (w innym okresie czasowym).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX