Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gientka Mikołaj
Odpowiedzi udzielono: 6 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma poniosła w roku 2018 nakłady na prace badawcze i rozwojowe związane z wprowadzeniem nowego produktu, na który staramy się o dotację. Poniesione koszty to: część kosztów wynagrodzenia pracownika pracującego przy pracach związanych z wdrażaniem tego produktu - kwota 3200 zł; koszty materiałów zużytych do testowania - 4 500 zł, faktura z kancelarii prawnej za zgłoszenie wzoru użytkowego do Urzędu Patentowego - kwota 2600 zł; faktura za prace badawczo-rozwojowe wystawiona przez pracownika politechniki za sporządzenie raportu dotyczącego poszukiwań nowatorskich rozwiązań produkcyjnych( pracownik ten prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą, a w umowie o współpracy politechnika dedykowała nam tą właśnie osobę do prowadzenia badań i opracowań) - kwota 14 000 zł oraz faktura za usługi doradcze przy prowadzeniu prac B+R na kwotę 7000 zł. Decyzja o podjęciu produkcji nowego wyrobu będzie uzależniona od tego, czy uzyskamy dotację na zakup nowej linii produkcyjnych. O dotację na sfinansowanie prac B+R firma nie wystąpiła.

W jaki sposób zaksięgować w/w operacje gospodarcze i czy stanowią one wartość niematerialną i prawną oraz kiedy ewentualnie należy przyjąć ją na ewidencją wartości niematerialnych i prawnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację