Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2012 r.
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 31 grudnia 2012 r.

PYTANIE

Podatnik prowadzi PKPiR metodą uproszczoną. W marcu podpisał umowę ubezpieczenia samochodu, który jest środkiem trwałym w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Umowa trwa jeden rok. Zgodnie z art. 22 ust. 4 i 6b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f. koszt związany z podpisaniem umowy ubezpieczenia powinien zostać potrącony jednorazowo w dacie podpisania umowy ubezpieczenia. Z kolei rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów - dalej r.p.k.p.r. podaje jakie dowody mogą stanowić podstawę do zapisu w PKPiR. Umowa ubezpieczenia nie jest fakturą, ani żadnym z dowodów wymienionych w rozporządzeniu. Nie można jej również wpisać poprzez dowód wewnętrzny. Z powyższych przepisów wynika natomiast, iż dowodem księgowym mogą być m.in. dowody opłat.

Czy podstawą zaksięgowania kosztu w PKPiR będą dowody wpłat poszczególnych rat ubezpieczenia, a co za tym idzie do kosztów uzyskania przychodów będą zaliczane poszczególne raty ubezpieczeniowe, w datach wystawiania dowodów wpłat?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?