W jaki sposób zakończyć sprawę w stosunku do GDDiA, jeżeli przegląd ekologiczny wykazał brak technicznych i organizacyjnych możliwości ograniczenia hałasu, daje tylko podstawę do utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 20 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Starosta nałożył decyzją w myśl art. 237 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska – dalej p.o.ś. obowiązek wykonania przeglądu ekologicznego dla drogi krajowej w związku ze skargami mieszkańców na hałas pochodzący z drogi. Przegląd ekologiczny wykazał brak technicznych i organizacyjnych możliwości ograniczenia hałasu (ekrany techniczne, ograniczenie prędkości pojazdów, ciche nawierzchnie itp.), daje tylko podstawę do utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

W jaki sposób na tym etapie organ może zakończyć sprawę w stosunku do GDDiA?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX