Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 1 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład użytkuje instalację objętą pozwoleniem zintegrowanym, która jest położna na kilku działkach. Ze względu na to, że część działek zostanie sprzedana konieczna jest zmiana niektórych miejsc magazynowania odpadów. Zmiana ta nie jest związana ze zwiększeniem czy też zmniejszeniem skali działalności zakładu i nie spowoduje znacznego zanieczyszczenia poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, w związku z czym można uznać, że nie ma ona charakteru istotnego.

W jaki sposób zakład powinien powiadomić organ właściwy o zamierzonych zmianach?

Czy w tym przypadku ma również zastosowanie art. 214 ust. 1 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396) – dalej p.o.ś. dot. poinformowania organu właściwego o planowanych zmianach przed złożeniem wniosku?

Czy w przypadku jeśli urząd stwierdzi, że planowana zmiana nie ma charakteru istotnego, podmiot jest zobowiązany do złożenia wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego jednocześnie nie uiszczając opłaty rejestracyjnej?

Co powinien zawierać wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?