W jaki sposób wytwórca odpadów o kodzie ex 10 01 01 może monitorować ilość odebranych odpadów? - OpenLEX

W jaki sposób wytwórca odpadów o kodzie ex 10 01 01 może monitorować ilość odebranych odpadów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 5 lutego 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku - dalej r.o.p.o.j., wskazuje w załączniku - kolumnie 7 ilość odpadów możliwych do przyjęcia w ciągu roku lub sposoby określenia tych ilości dla niektórych rodzajów odpadów.

W jaki sposób wytwórca odpadów, np. o kodzie ex 10 01 01 - żużle może monitorować ilość odebranych odpadów przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną niebędącą przedsiębiorstwem aby był spełniony warunek 0,15 Mg/m2 utwardzonej powierzchni?

Czy są nałożone dodatkowe obowiązki na wytwórców odpadów?

Jeśli tak, to jakie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?