Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Latos - Miłkowska Monika
Odpowiedzi udzielono: 15 września 2008 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dla osoby kończącej pracę w ramach umowy o przygotowanie zawodowe młodocianego powinno wystawiać się świadectwo pracy.

Jak nazwać rodzaj wykonywanej pracy i w jakim wymiarze?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację