Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zaniewicz Edyta
Odpowiedzi udzielono: 28 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Fundacja amerykańska na terytorium Polski posiada swoje przedstawicielstwo zarejestrowane w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Przedstawicielstwo Fundacji w Polsce posiada swoją siedzibę, nazwę, numer identyfikacji podatkowej, prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z przepisami prawa polskiego. Nie prowadzi działalności gospodarczej, zajmuje się reklamą i promocją Fundacji amerykańskiej. Przedstawicielstwo jest zarejestrowane dla celów VAT jako podatnik zwolniony w związku ze zwrotami VAT na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług i zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług. Fundacja Amerykańska w żadnym z krajów nie prowadzi działalności gospodarczej.

Czy faktury za usługi wymienione w ustawie o podatku od towarów i usług art. 28l. powinny być wystawione na przedstawicielstwo z 23% VAT?

Czy odbiorcą i nabywcą ma być Fundacja amerykańska, a VAT powinien być ujęty w formie zwrotnego obciążenia?

Przedstawicielstwo ma podpisaną umowę z prawnikami "o wykonanie czynności z zakresu obsługi prawnej" obejmujące czynność: doradztwo i poradnictwo prawne, wydawanie opinii prawnych, przygotowywanie projektów umów, porozumień, projektowanie innych dokumentów, udział w negocjacjach, podejmowanie na rzecz przedstawicielstwa innych czynności zleconych w sprawach dotyczących jego działalności w Polsce płaconą miesięcznie ryczałtem. Dodatkowo na rzecz przedstawicielstwa wykonywane są tłumaczenia.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?