Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 27 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób wymusić lub wyprosić na firmach zbierających odpady niebezpieczne potwierdzenie ich przekazania do firm posiadających decyzje na ich utylizację bądź przetwarzanie lub wskazać jak być zgodnym z art. 27 ust. 3b ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797) – dalej u.o.?

Do obecnej chwili nie określono, w jaki sposób wytwórca odpadów niebezpiecznych, z wyłączeniem wytwórcy pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ma prowadzić kontrolę nad przekazanymi odpadami niebezpiecznymi, aż do ostatecznego procesu odzysku lub ostatecznego procesu unieszkodliwienia przez posiadacza odpadów prowadzącego taki proces - art. 27 ust. 3b u.o. Wytwórca odpadów niebezpiecznych stworzył dokument na potrzeby udowodnienia, że jego odpad poprzez firmę zbierającą odpady trafił do firmy przetwarzanej lub utylizującej dany odpad. Wytwarzający uwzględniając czas, w jakim odpad może być magazynowany przez podmiot zbierający odpady, a co za tym idzie nie wiedząc, kiedy dojdzie do przekazania odpadów do firmy tzw. "końcowej" zawarł prośbę w umowie cywilno-prawnej, aby firma zbierająca odpady w dniu przekazania tego odpadu firmie "końcowej" dała do podpisu stworzony przez wytwórcę dokument potwierdzający utylizację lub przetwarzanie odpadu przez firmę "końcową" i zwróciła podpisany dokument wytwórcy odpadu. Niestety w większości firm prowadzących zbieranie odpadów odpowiedź na tego typu zapis w umowie brzmi: "Zgodnie z polityką naszej firmy oraz w oparciu o ustawę o odpadach nie pośredniczymy w przekazywaniu takich dokumentów. Podtrzymujemy nasze stanowisko, iż odpady odbieramy na podstawie wystawionej przez Państwa karty przekazania odpadu w BDO".

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?