W jaki sposób wyliczyć wielkość emisji niezorganizowanej z procesu drukowania offsetowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 13 lipca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób wyliczyć wielkość emisji niezorganizowanej z procesu drukowania offsetowego (druk na arkuszach papieru)?

Dane te są potrzebne do wyliczenia opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (za gazy i pyły wprowadzone do powietrza). Nasz zakład drukuje zewnętrzne kartoniki jednostkowe np. dla leków. W procesie używane są farby i lakiery powodujące emisję gazów do powietrza. Część gazów odprowadzana jest w sposób zorganizowany poprzez emitory na zewnątrz hal i tu prowadzimy okresowe pomiary raz w roku. Część substancji z preparatów zapewne wchodzi w skład opakowania a część oddawana jest z odpadem produkcyjnym np. farba odpadowa, popłuczyny z mycia, lecz nie wiemy jaka to wielkość. Po zestawieniu emisji z emitorów i ilości substancji podanej w kartach charakterystyk wynika, iż emisja zorganizowana przez emitory to tylko niewielki procent emisji. Na stanowiskach pracy zostały wykonane pomiary stężeń, ale tylko niektórych substancji wymienionych w kartach charakterystyk np. propanol, benzen, w karcie są podane jeszcze inne substancje np. amoniak, toluen, lecz tych sanepid nie badał, bo uznał że są to nieznaczące ilości.

Wyliczanie emisji niezorganizowanej biorąc dane z pomiarów na stanowiskach pracy nie jest tu chyba dobrym sposobem?

W sprawozdaniu do urzędu marszałkowskiego należy uwzględnić wszystkie emisje zorganizowane, które da się wyliczyć w prosty sposób z pomiarów oraz niezorganizowane, których wielkości nie potrafimy oszacować.

Poziom danej substancji w zużywanym preparacie podany jest w karcie charakterystyki, natomiast chyba tylko część tej substancji ulatnia się do powietrza.

Jak oszacować wielkość emisji niezorganizowanej?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access