W jaki sposób wyliczyć kwotę zabezpieczenia roszczeń na prowadzenie składowiska?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 25 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy kwota zabezpieczenia roszczeń z tytułu zatwierdzenia instrukcji prowadzenia składowiska może być wyliczona na podstawie opracowania pn. "sposób ustanowienia zabezpieczenia roszczeń w związku z budową i eksploatacją składowisk odpadów oraz przy wydawaniu decyzji w zakresie gospodarowania odpadami według stanu na dzień 1 stycznia 2006 r." wykonanej na zamówienie Ministra Środowiska?

Czy organ zatwierdzający instrukcję może zaakceptować taki sposób wyliczenia kwoty zabezpieczenia roszczeń?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access