W jaki sposób wykazać w zbiorczym zestawieniu danych o odpadach własne odpady wydobywcze wykorzystywane do wypełniania wyrobiska górniczego w celach technologicznych i rekultywacyjnych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Duczmal Maria
Odpowiedzi udzielono: 3 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Proszę o informację na temat miejsca i sposobu wykazania w zbiorczym zestawieniu danych o odpadach własnych odpadów wydobywczych wykorzystywanych do wypełniania wyrobiska górniczego w celach technologicznych i rekultywacyjnych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1136, z późn. zm.)- dalej u.o.w.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX