W jaki sposób wycenić uzyskany przez kontrahenta zagranicznego przychód w walucie obcej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kica Jolanta
Odpowiedzi udzielono: 9 lutego 2015 r.

PYTANIE

Instytucja kultury zawarła umowę z kontrahentem z Niemiec na wystawienie spektaklu. Spektakl ma się odbyć dnia 28 stycznia 2015 r. Niemiecki kontrahent jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Za spektakl instytucja kultury zapłaciła 2000 euro. Wynagrodzenie płatne było w dwóch ratach. Niemiecki kontrahent nie przedstawił certyfikatu rezydencji podatkowej. Na I ratę, przed wykonaniem usługi kontrahent z Niemiec wystawił dnia 2 stycznia 2015 r. fakturę na kwotę 1000 euro. W dniu 3 stycznia 2015 r. dokonano zapłaty. Instytucja do wyceny podatku przyjęła kurs średni NBP z dnia 2 stycznia 2015 r. poprzedzającego dzień dokonania zapłaty. Na II ratę fakturę wystawiono dnia 26 stycznia 2015 r., którą instytucja zapłaciła dnia 27 stycznia 2015 r. Instytucja do wyceny podatku przyjęła kurs średni NBP z dnia 25 stycznia 2015 r. poprzedzającego dzień dokonania zapłaty.

Czy instytucja kultury dobrze wyceniła i odprowadziła podatek dochodowy od osób zagranicznych przyjmując kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień zapłaty?

Jaki kurs euro i z którego dnia należy przyjąć do wyceny podatku dochodowego od osób fizycznych zagranicznych?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access