Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 16 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczycielka jest zatrudniona od 01.09.2015 r. na czas zastępstwa za przebywającą na urlopach związanych z macierzyństwem inną nauczycielkę. Nauczycielka zastępująca w dniu 7 kwietnia 2018 r. również urodziła dziecko i rozpoczęła korzystanie z urlopu macierzyńskiego, a następnie (bezpośredni po macierzyńskim) z urlopu rodzicielskiego, o który wnioskowała w pełnym wymiarze i jednorazowo. Nauczycielka zastępowana wraca do pracy 15 listopada 2018 r., a więc kończy się zatrudnienie nauczycielki, która ją zastępowała. W związku z powyższym nie wykorzysta w pełni urlopu rodzicielskiego, który trwał od 25.08.2018 r. (pełny wymiar zakończyłby się 05.04.2019 r. gdyby nauczycielka pracowała). W jaki sposób powyższą informację wpisać do świadectwa pracy, tj. wymiar i części urlopu rodzicielskiego - punkt 5 ust. 4 świadectwa pracy

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację