Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 26 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Aktualna sytuacja wygląda następująco: nauczyciel jest zatrudniony przez mianowanie w szkole A. Niestety z przyczyn organizacyjnych nie wypracowuje wszystkich godzin. W szkole A ma pensum 12/20. Z uwagi na powyższe nauczyciel ten dopełnia etat w szkole B, gdzie ma przydzielone także 12 godzin dydaktycznych, ale już z pensum 22 (12/22). Z tego wynika, że 8 godzin do pełnego etatu może uzupełniać, natomiast w pozostałych godzinach powinien mieć oddzielną umowę.

1. Czy możemy policzyć pensum eklektyczne z obydwu szkół i uśrednić je jako X/21?

2. Czy w tym przypadku zachowując wszystkie wytyczne: wniosku nauczyciela, zgody dyrektora możemy zastosować zwiększone pensum?

3. Jakie pensum wpisać w angażu tego nauczyciela: 24/24, 24/21, czy może jeszcze inne? 4. Jaką podstawę wymiaru wpisać do angażu nauczyciela: z art. 42 ust. 3, czy art. 42 ust. 4a?

5. W jaki sposób wpisać dane nauczyciela do systemu SIO, aby odzwierciedlały prawidłowo sytuację i następowało prawidłowe naliczanie subwencji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?