Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 12 marca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Starosta w 2017 r. wydał na podstawie starej ustawy Prawo wodne decyzję rozgraniczającą grunty, które były pokryte wodami przed wykonaniem urządzenia wodnego, od pozostałych gruntów. Stroną nie był wówczas RZGW. Obecnie RZGW Wody Polskie chce, aby doręczyć im oryginał ww. decyzji.

Czy to prawnie możliwe?

W jaki sposób Województwo jako obecny nadal właściciel działki, na której znajduje się ciek naturalny (wody płynące) może przenieść prawa właścicielskie na Skarb Państwa?

W ustawie Prawo wodne nie ma zapisów, że ww. decyzja stanowi podstawę do dokonania wpisu w ewidencji gruntów i budynków ani księdze wieczystej.

Czy nie wynika to wprost z ustawy Prawo wodne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?