Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 24 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca wystąpił o ustalenie warunków zabudowy dla budynku usługowego (biurowiec) wskazując zapotrzebowanie na poszczególne media poprzez konieczność budowy przyłączy do sieci istniejących w bezpośrednim sąsiedztwie terenu inwestycji. Organ wezwał inwestora do precyzyjnego określenia wielkości zapotrzebowania na poszczególne media. Wnioskodawca nie jest w stanie określić jednoznacznie parametrów technicznych poszczególnych mediów, gdyż zależą one od docelowej ustalonej w decyzji wz wielkości obiektu biurowego, które to gabaryty mogą w istotny sposób odbiegać od koncepcji wnioskodawcy (we wniosku wskazano - zgodnie z urzędowym formularzem – jedynie maksymalne parametry obiektu biurowego bez wskazywania parametrów minimalnych).

W jaki sposób wnioskodawca winien określić zapotrzebowanie na wodę, energię oraz sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, o którym mowa w art. 52 ust. 2 u.p.z.p.?

Czy wnioskodawca ma obowiązek precyzyjnie określić zapotrzebowanie na media tak, jak w projekcie budowlanym poprzez wskazanie konkretnych parametrów technicznych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?