Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Handzlik Marta
Odpowiedzi udzielono: 20 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w okresie wypowiedzenia można wykorzystać urlop wypoczynkowy? Jeśli sprzątaczka w szkole ma już uprawnienia emerytalne, a jednocześnie przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, czy może np. zakończyć leczenie i wykorzystać urlop w okresie wypowiedzenia i jak prawnie wygląda zakończenie leczenia, czy musi przedstawić zaświadczenie od lekarza medycyny pracy aby wykorzystać urlop, czy możemy po prostu udzielić jej tego urlopu jeśli złoży takie oświadczenie, że zakończyła leczenie, czy też musimy wypłacić jej ekwiwalent za urlop?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?