Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Adamek-Hyska Dorota
Odpowiedzi udzielono: 1 lipca 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób w księgach rachunkowych Urzędu Gminy należy ująć:

1.

zabezpieczenie należytego wykonania otrzymane w formie gwarancji ubezpieczeniowej od wykonawcy inwestycji,

2.

weksel in blanco podpisany przez gminę (tyt. zabezpieczenia kredytu)

3.

poręczenie udzielone dla Stowarzyszenia

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację