W jaki sposób ustalić wartość początkową środków trwałych, jeżeli podatnik nie może ustalić kosztu ich wytworzenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 20 grudnia 2012 r.

PYTANIE

Podatnik wybudował budynek gospodarczy do celów prowadzonej działalności rolniczej. Z tego też powodu nie zachował dokumentów, które umożliwiłyby określenie wartości tego budynku. Po przekazaniu budynku do użytkowania podatnik postanowił zmienić przeznaczenie budynku i przekazał go jako środek trwały do prowadzonej działalności gospodarczej. Na podstawie art. 22g ust. 8 wartość początkową podatnik ustalił sam według wartości rynkowej. Obecnie urząd skarbowy kwestionuje nam sposób ustalenia wartości środka trwałego twierdząc, że należało powołać biegłego i nie uznał podatnikowi odpisów amortyzacyjnych tego budynku. Nakazał zmniejszyć wysokość kosztów w PKPiR o pełną kwotę odpisów za ten budynek.

Czy urząd ma rację?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access