Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pogoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 17 listopada 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma produkcyjna zakupiła maszynę produkcyjną w ramach WNT z UE. Na etapie zakupu zdecydowano, że zostanie ona odsprzedana na zasadzie leasingu zwrotnego, czyli całość kosztów sfinansuje nasza firma i następnie bez zwłoki po ostatnim przelewie odsprzeda na zasadzie leasingu finansowego jeszcze przed oddaniem maszyn do użytku.

Czy taką transakcję zakwalifikować podatkowo jako sprzedaż towaru handlowego, czy środka trwałego, skoro decyzje o leasingu podjęto jeszcze na etapie zakupu maszyny, przed zapłatą ostatniej raty?

Jak rozliczyć koszty zakupu maszyny (tj. pobytu serwisantów, przelotu, montażu, wyżywienia serwisantów, dźwigu, "zrealizowanych różnic kursowych" itp.), czy wyżej wymienione dodatkowe pozycje są kosztem podatkowym:

a)

jako element ceny nabycia sprzedawanego towaru handlowego do leasingu,

b)

koszty te stanowią bieżące koszty w dacie poniesienia okresu jako związane z przyszłym leasingiem maszyny,

c)

powiększają wartość OT sprzedawanej maszyny (środka trwałego) do leasingu, jeżeli przyjmiemy opcję sprzedaży środka trwałego,

d)

stanowią element OT nabytej wtórnie maszyny w ramach leasingu zwrotnego po podpisaniu umowy leasingowej?

Koszty te mogą stanowić od 10-20% wartości maszyny. Wartość kapitałowa maszyny z umowy leasingu będzie pokrywała się w euro z wartością pierwotną nabycia samej maszyny, ewentualnie skorygowaną o bieżący kurs euro z daty transakcji. Sprzedaż nastąpi przed oddaniem maszyny do użytku, czyli nie zostanie naliczony odpis amortyzacyjny.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację