Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2006 r.
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 15 marca 2005 r.

PYTANIE

Pytanie dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni 85 m2, przeznaczonej w części (65m2) na działalność gospodarczą - prywatny dom opieki dla osób starszych. Pozostałe 20 m2 służy celom prywatnym. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą od 2002 r. (książka przychodów i rozchodów) przed rozpoczęciem działalności wybudowała ww. dom (korzystała z ulgi budowlanej). W czasie prowadzenia działalności zostały poniesione nakłady na orynnowanie dachu i utwardzenie terenu wokół domu. Koszty te nie zostały ujęte w PKPiR (brak przyjęcia budynku na środki trwałe). 1 lutego 2005 r. prowadząca działalność zamierza przyjąć na środki trwałe opisany budynek. Powalano rzeczoznawcę, który wyceniając dom opisuje stan faktyczny (m.in. orynnowanie, utwardzenie terenu). W międzyczasie podmiot wystąpił o dofinansowanie z SAPARD (na orynnowanie, utwardzenie terenu). Środki te zostały przyznane lecz fizycznie nie wpłynęły.

W jaki sposób ustalić wartość początkową budynku na cele działalności gospodarczej, która będzie podstawą odpisów amortyzacyjnych, Czy wg schematu wartość z wyceny rzeczoznawcy X ilość m2 na działalność. I co w przypadku wpływu środku z SAPARD (czy ustalona wartość początkowa ulega zmianie i czy w dalszym ciągu amortyzacja będzie kosztem uzyskania przychodu)? Czy skorzystanie z ulgi budowlanej przed rozpoczęciem działalności zmienia ten stan?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?