Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 12 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób ustalić podatkowy koszt sprzedaży akcji?

W 2020 r. spółka z o.o. sprzedała posiadane przez siebie akcje za łączną kwotę 150.000 zł (1000 szt. po cenie sprzedaży 150 zł/szt.). Akcje wcześniej były zaewidencjonowane w księgach rachunkowych jako długoterminowe aktywa finansowe. Spółka otrzymała te akcje w 2018 r. jako aport udziałowca w zamian za objęcie przez tego udziałowca nowo utworzonych udziałów w kapitale zakładowym. Wartość akcji wniesionych aportem ustalono w 2018 r. na 100.000 zł (1000 szt. po 100 zł/szt.), udziałowiec w zamian za ich wniesienie objął udziały w kapitale zakładowym o wartości 20.000 zł, natomiast 80.000 zł zostało ujęte jako kapitał zapasowy.

Ile będzie wynosił koszt podatkowy sprzedanych w 2020 r. akcji?

Ile będzie wynosić podstawa opodatkowania w tej transakcji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?