Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 4 czerwca 2020 r.

PYTANIE

Pytanie dotyczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i ramowego planu nauczania od września 2020, zał. nr 16. Planuję utworzyć klasę na podbudowie zsz i szkoły branżowej, czyli zaczynają od klasy II - cykl 3 lata. Pytanie dotyczy realizacji godzin wg siatki z załącznika nr 16. a. czy w realizacji godzin na przedmioty rozszerzone muszę ująć 16 godzin z klasy I (jest 108 i 72 godziny)? b. jeśli nie, to zostaje nie 180 tylko 164 godziny - jak to rozpisać na wybrane dwa przedmioty rozszerzone? c. rozumiem, że w kl. II, III i IV muszę sztywno trzymać się siatki godzin na przedmioty rozszerzone ustalone na dana klasę (54, 56, 54)? d. czy przygotowując programy z przedmiotów realizowanych wg siatki we wszystkich 4 klasach nauczyciele realizują również materiał z klasy I (zaczynamy od klasy II)? e. oceny na świadectwie ukończenia liceum ogólnokształcącego z przedmiotów realizowanych w klasie I (pp, informatyka, wos) przepisujemy ze świadectwa zsz i szkoły branżowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?