Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 17 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób ustalić obowiązek przygotowania dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi za 2018 r.?

Spółka z o.o. jest komplementariuszem w spółce komandytowej. W 2016 r. spółka przekroczyła próg przychodowy 2.000.000 euro. W 2017 r. spółka z o.o. dokonała transakcji ze spółką komandytową o wartości 55.000 euro i w związku z tym sporządziła dokumentację tej transakcji. Zgodnie z art. 9a ust. 1a ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p. podatnicy są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej również za rok podatkowy następujący po roku podatkowym, za który byli obowiązani sporządzić dokumentację podatkową, bez względu na wysokość osiągniętych (...) przychodów lub poniesionych kosztów (...) Spółka z o.o. w 2017 r. osiągnęła przychód 1.000.000 euro, ale ponieważ sporządzała dokumentację za 2017 r. powinna, zgodnie z powyższym przepisem, sporządzić również dokumentację za 2018 r. W 2018 r. wartość transakcji z podmiotem powiązanym zamknie się w kwocie 10.000 euro.

Czy oznacza to że:

a) musi być sporządzona dokumentacja, mimo że transakcja z podmiotem powiązanym była poniżej progu istotności, który u.p.d.o.p. określiła na 50.000 euro czy też

b) ponieważ wartość transakcji z podmiotem powiązanym nie przekroczyła limitu 50.000 euro to dokumentacja nie musi być sporządzana?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?